Hizmetler

* Vergi Denetimi, Yönetimi ve Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Hizmetleri

* Muhasebe-Finansal bilgi sistemi kurumu, yazılım ve denetim raporlama hizmetleri

* İç Kontrol ,İç Denetim sistem kurulumu ve işlem süreçlerinin raporlanması

* Şirket satın almaları, devir ve bölünmelerde Süreç Takip Yönetimi, Denetimi ve Raporlama Hizmetleri

* Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Ar-Ge merkezi kurulumu (AR-GE) her türlü hibe, Devlet Destek ve Yardımlarından Yararlanma,